Útvar interního auditu

Útvar interního auditu

 • Zajišťuje provádění komplexních auditů majetkových a finančních operací a vnitřního kontrolního systému JU,
 • samostatně a nezávisle zjišťuje, zda jsou dodržovány právní předpisy a vnitřní předpisy a normy JU,
 • samostatně a nezávisle zjišťuje, zda jsou včas rozpoznávána rizika a přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení či zmírnění jejich dopadů,
 • samostatně a nezávisle ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním (finanční audit),
 • samostatně a nezávisle ověřuje, zda jsou vnitřní předpisy a normy JU v souladu s právními předpisy (audit shody),
 • samostatně a nezávisle prověřuje a hodnotí systémy zajištění příjmů JU, včetně vymáhání pohledávek, financování činnosti a zajištění správy veřejných prostředků (audit systémů),
 • samostatně a nezávisle zkoumá výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému (audit výkonu),
 • vede přehled všech kontrol prováděných na JU jinými kontrolními orgány,
 • provádí kontrolní činnost v rámci celé JU dle plánu kontrolní činnosti,
 • provádí interní konzultační a poradenskou činnost v oblasti vnitřního kontrolního systému a řízení rizik, poskytuje konzultační činnost v rámci interního auditu,
 • doporučuje a na základě svých zjištění předkládá rektorovi návrhy vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků,
 • zpracovává roční Zprávu o výsledcích finančních kontrol pro MŠMT,
 • zpracovává a předkládá návrh střednědobého a ročního plánu interních auditů a kontroly.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze