• Úvod
 • Univerzita
 • Dokumenty
 • Bezpečnost práce a požární ochrana (nové předpisy)

Útvar bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Útvar bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

 • Odpovídá za plánování a organizaci plnění úkolů v oblasti BOZP, PO a krizového řízení na JU,
 • zodpovídá za zajištění návrhů na úpravu koncepce a organizaci BOZP a PO na JU a zpracovává podklady pro její další zkvalitňování,
 • odpovídá za metodické řízení, koordinaci a kontrolu činností zaměstnanců všech součástí JU odpovědných za BOZP a PO,
 • odpovídá za plánování a organizaci školení vedoucích zaměstnanců a školení a poučení nových zaměstnanců o BOZP a PO, provádí vstupní a opakovaná školení BOZP a PO zaměstnanců rektorátu a součástí JU,
 • odpovídá za zpracování a aktualizaci dokumentace pro zabezpečení PO na JU, spolupracuje s HZS Jihočeského kraje, provádí rozbor příčin požárů
 • odpovídá za zpracování ročního plánu práce a kontrol v oblasti BOZP a PO na JU,
 • odpovídá za provádění plánovaných i namátkových kontrol BOZP a PO a zpracovává návrhy na odstranění zjištěných nedostatků,
 • odpovídá za vedení evidence pracovních a školních úrazů, nemocí z povolání a rizikových pracovišť, spolupracuje při zajišťování příčin pracovních úrazů na fakultách a součástech, které nejsou fakultami,
 • podílí se na kontrolách prováděných v oblasti BOZP a PO, zabezpečení zbraní a radiační ochraně příslušnými úřady,
 • podílí se na zpracování pokynů bezpečnostní službě zajišťující ochranu objektů v oblasti PO,
 • spolupracuje s investičním odborem na kontrolách výstavby a rekonstrukcí budov JU a uplatňuje při nich požadavky na zabezpečení BOZP a PO,
 • spolupracuje s Útvarem personálním a KHS při zpracování kategorizace prací na JU,
 • spolupracuje s Útvarem správy a údržby budov při materiálním zabezpečení úkolů v oblasti BOZP a PO a uplatňuje požadavky na technická oddělení fakult při zabezpečování úkolů v této oblasti,
 • spolupracuje s Policií ČR při zabezpečení zbraní na JU, metodicky řídí zbrojíře fakult,
 • spolupracuje se SÚJB při zabezpečení v oblasti radiační ochrany na fakultách.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze