• Úvod
 • Uchazeči
 • Ukrajina

Ukrajina

Podpora studia ukrajinských vysokoškolských studentů na JU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabízí studijní příležitosti na všech úrovních vzdělání, tj. bakalářské, magisterské, doktorské, včetně krátkodobých stáží. Konkrétní nabídka je uvedena níže dle fakult. 

 • Podpořená úroveň vzdělání: bakalářská, magisterská, doktorská, krátkodobá
 • Jazyk studia: čeština, angličtina (další jazyky – francouzština, italština, španělština, němčina – v konkrétních studijních programech)
 • Studijní stáže (včetně výuky českého jazyka) a řádné studium budou podpořeny stipendiem. 
 • Výše školného pro studium v cizím jazyce: max. 500 Kč měsíčně, ve většině studijních programů se školné promíjí.

Níže jsou uvedeny informace o nabídce stáží a studia na jednotlivých fakultách JU.

Filozofická fakulta JU

Studijní stáže

1. Studijní stáže

Nabídka je určena studentům navazujících bakalářských a navazujících magisterských filologických programů se zaměřením na anglický jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk nebo španělský jazyk, kteří diplomem doloží absolvované bakalářské vzdělání v příbuzném oboru. Studenti budou přijímání průběžně a budou integrování do již probíhající výuky v letním semestru akademického roku 2021/2022. V dalším akademickém roce 2022/2023 budou absolventi těchto stáží moci pokračovat v řádném studiu v daných studijních programech.

 • Podmínkou je doložení statusu studenta na některé z ukrajinských vysokých škol v příbuzném oboru. 
 • Přihlašování je možné od 7. 3. 2022 průběžně, výuka a zkoušky probíhají do 1. 7. 2022.
 • Možný termín zahájení studia: ihned. 
 • Počet míst: 20 studentů

2. Studijní stáž zaměřená na výuku českého jazyka (krátkodobý intenzivní kurz)

Kurz má umožnit základní jazykovou orientaci a je určen především vysokoškolským a středoškolským studentům ve věku od 16 let, příp. i dalším zájemcům, kterým byl přiznán status uprchlíka v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, a to bez nutnosti doložit předchozí vzdělání

 • Přihlašování je možné od 7. 3. 2022 do 28. 3. 2022, případně dle individuální domluvy
 • Kurz bude probíhat od 4. 4. 2022 do 16. 9. 2022
 • Školné není požadováno
 • Počet míst25 studentů

3. Studijní stáž zaměřená na výuku českého jazyka (dlouhodobý intenzivní kurz)

Dlouhodobý dvousemestrální intenzivní kurz českého jazyka si klade za cíl jazykově připravit ukrajinské uchazeče o studium v řádném studijním programu na JU. Úspěšní absolventi kurzu získají certifikát o složené zkoušce z českého jazyka. Kurz je určen zájemcům, kterým byl přiznán status uprchlíka v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

 • Přihlašování bude možné od 7. 3. 2022 do 16. 9. 2022
 • Kurz bude probíhat od 29. 9. 2022 do 1. 7. 2023
 • Školné: 2 000 Kč měsíčně 
Řádné studium v akreditovaných studijních programech

Řádné studium

1. Bakalářské studijní programy v oborech cizojazyčných filologií (zaměřené na anglický jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk nebo španělský jazyk).

 • Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky; 
 • Nutno doložit jazykovou úroveň studovaného cizího jazyka;
 • Nutno doložit doklad o předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. ročníkové vysvědčení z posledního ročníku studia na střední škole).

2. Navazující magisterské programy v oborech cizojazyčných filologií (se zaměřením na anglický jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk nebo španělský jazyk).

 • Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky; 
 • Nutno doložit jazykovou úroveň studovaného cizího jazyka;
 • Nutno doložit doklad o předchozím vzdělání (diplom o absolvování bakalářského studia v příbuzném studijním oboru).

Studium je určeno zájemcům, kterým byl přiznán status uprchlíka v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. 

Studenti mohou požádat o uznání disciplín absolvovaných v příbuzném oboru na domovské univerzitě. 

Výuka probíhá u vybraných disciplín v českém jazyce a u vybraných disciplín v příslušném cizím jazyce (AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ). K úspěšnému zakončení studia musejí ukrajinští studenti úspěšně absolvovat i disciplíny vyučované v českém jazyce. S ohledem na omezenou počáteční znalost češtiny však bude těmto studentům umožněn roční odklad plnění disciplín vyučovaných v českém jazyce, aby měli tito studenti dostatek času si český jazyk osvojit.

Přihlašování je možné od 7. 3. 2022 do 31. 7. 2022

Výuka bude zahájena 29. 9. 2022 

Školné není požadováno

Fakulta podpoří nově zapsané ukrajinské studenty fakulty mimořádným stipendiem ve výši 5 000 Kč, a to jednorázově v tom akademickém roce, v němž na fakultě začali studovat.

Více informací naleznete: zde  

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomická fakulta JU

Řádné studium v akreditovaných studijních programech

1. Bakalářské studijní programy 

 • Nezbytná znalost českého jazyka
 • Školné není požadováno
 • Přihlášky lze podávat do 30. dubna 2022 (přihlášky po termínu dle individuální dohody na fakultě)
 • Výuka bude zahájena 29. 9. 2022

2. Navazující magisterské programy

 • Nezbytná znalost českého jazyka
 • Školné není požadováno
 • Přihlášky lze podávat do 30. dubna 2022 (přihlášky po termínu dle individuální dohody na fakultě)
 • Výuka bude zahájena 29. 9. 2022 

3. Doktorské studijní programy

 • Školné (informace poskytne fakulta, lze poskytnout slevu)

Fakulta může z vlastních prostředků poskytnout navíc jednorázové mimořádné stipendium.

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pedagogická fakulta JU

Studijní stáže

Studijní stáž 

 • Nabídka je určena studentům pedagogických oborů
 • Studenti musí ovládat alespoň 1 cizí jazyk - anglický, německý nebo ruský – na jazykové úrovni min. B1 (dle CEFR)
 • Studenti budou přijímání jako tzv. freemovers a budou integrování do již probíhající výuky v daném semestru akademického roku 2021/2022 a následně 2022/23
 • Přihlašování pro letní semestr je možné do 15. 4. 2022
 • Pro zimní semestr 2022/23 je možné přihlašování do 30. 9. 2022
Řádné studium v akreditovaných programech

Studijní programy

 • Programy jsou vyučovány v českém jazyce.
 • Více informací k jednotlivým studijním programům poskytne uchazečům Studijní oddělení PF JU (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Novým studentům z řad ukrajinských uchazečů bude moci fakulta vyplácet stipendium ve výši 10 000 Kč měsíčně, které bude poté fakultě  hrazeno z FVP MŠMT.

Fakulta nedisponuje vlastními ubytovacími kapacitami, avšak předpokládá se součinnost Kolejí a menz JU.

Více informací naleznete: zde  

 •  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU

Studijní stáže

Studijní stáže 

 • Jedná se o praktické stáže v oboru rybářství a ochrana vod
 • Délka 1 - 6 měsíců (lze požádat o prodloužení stáže)
 • Přihlášky lze podávat kdykoliv

V případě zájmu o praktickou stáž kontaktujte přímo vedoucí/ho vybrané laboratoře. Jednotlivé součásti fakullty naleznete zde. Případně kontaktujte Bc. Lucii Kačerovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Řádné studium v akreditovaných studijních programech

1. Bakalářské studijní programy

 • Pro studium v oborech Ochrana vod Rybářství je nezbytná znalost českého jazyka
 • Výuka bude zahájena 29. 9. 2022 
 • Přihlašování je možné do 31. 3. 2022. (1. kolo), poté do studijního programu Rybářství do 3. 7. 2022 (2. kolo) a do studijního programu Ochrana vod do 31. 7. 2022 (2. kolo).

2. Navazující magisterské studijní programy

 • Studijní program Rybářství a ochrana vod je nabízen jak v českém tak v anglickém jazyce
 • Pro studium v českém jazyce je nezbytná dostatečná znalost českého jazyka
 • Výuka bude zahájena 29. 9. 2022 
 • Přihlašování je možné do 31. 3. 2022. (1. kolo), poté až do 31.7. 2022 (2. kolo přijímacího řízení)

3. Doktorské studijní programy

 • Studijní program Rybářství nebo Ochrana vodních ekosystémů je nabízen jak v českém tak v anglickém jazyce
 • Pro studium v českém jazyce je nezbytná dostatečná znalost českého jazyka
 • Výuka bude zahájena dle domluvy na konkrétním pracovišti fakulty po úspěšném přijímacím řízení
 • Přihlašování je možné do 9. 5. 2022

Školné není požadováno.

Stipendium:

 • Fakulta je připravena poskytnout stipendium pro 5 nově zapsaných studentů do Bc. nebo NMgr. programů ve výši 15000 Kč/ měsíčně na 1 rok.
 • Studenti doktorské formy studia dostávají stipendium standardně dle stipendijního řádu fakulty.

Fakulta doporučuje případným zájemcům o studium na fakultě absolvovat krátkodobý intenzivní kurz českého jazyka zajišťovaný Filozofickou fakultou JU.

Fakulta poskytuje individuální pomoc v nouzi na základě konkrétní žádosti studenta. V případě finanční nouze vyplácí fakulta mimořádná stipendia.

Fakulta také nabízí individuální výpomoc rodinným příslušníkům studentům a zaměstnancům fakulty, např. s ubytováním, dopravou z hranic aj.

Více informaí naleznete zde

 •  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodovědecká fakulta JU

Studijní stáže

Studijní stáže

 • Ke krátkodobým stážím se mohou studenti hlásit kdykoli bez omezení
Řádné studium v akreditovaných studijních programech

1. Bakalářské studijní programy

 • Většina programů je akreditována v českém jazyce, pro studium je nezbytná dostatečná znalost českého jazyka 

2. Navazující magisterské programy 

 • Většina programů je akreditována v českém jazyce, pro studium je nezbytná dostatečná znalost českého jazyka 

3. Doktorské studijní programy

 

Přihlášky lze podávat do 31. 3. 2022; ve vybraných bakalářských studijních programech navíc v termínu od 1. 7. 2022 do 17. 8. 2022

Výuka bude zahájena 29. 9. 2022 

Fakulta může přijmout studenty doktorských studijních programů i mimo standardní termíny přijímacího řízení.

Školné není požadováno.

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Teologická fakulta JU

Řádné studium v akreditovaných studijních programech

1. Bakalářské studijní programy

 • Výuka bude zahájena 29. 9. 2022 
 • Nezbytná znalost českého jazyka

2. Navazující magisterské studijní programy

 • Výuka bude zahájena 29. 9. 2022 
 • Nezbytná znalost českého jazyka

3. Doktorské studijní programy

 • Výuka bude zahájena 29. 9. 2022 
 • Nezbytná znalost českého jazyka

Přihlášky lze podávat do 31. března 2022 (přihlášky po termínu dle individuální dohody na fakultě)

Školné není vyžadováno.

Fakulta může svým ukrajinským studentům zprostředkovat kontakt na ukrajinskou řeckokatolickou farnost v Jižních Čechách, tj. na etablovanou ukrajinskou komunitu dlouhodobě žijící v regionu. Stejně tak lze poskytnout služby fakultního pastoračně psychologického centra a zprostředkování duchovní péče.

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zemědělská fakulta JU

Studijní stáže

Studijní stáže

 • Stáž na pozici pomocného vědeckého pracovníka
 • Náplň práce: laboratorní činnost, zpracování rešerší, vyhodnocování dat, odběr vzorků, práce v terénu
 • Uchazeč musí být absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu
 • Uchazeč musí být schopen komunikovat v angličtině nebo v češtině

Více infromací naleznete zde

Řádné studium v akreditovaných studijních programech

1. Bakalářské studijní programy 

 • Nezbytná znalost českého jazyka
 • Výuka bude zahájena 29. 9. 2022 
 • Přihlašování je možné do 31. 3. 2022

2. Navazující magisterské programy

 • Nezbytná znalost českého jazyka, vyjma oboru Multifunctional Agriculture, který je akreditován v anglickém jazyce
 • Výuka bude zahájena 29. 9. 2022 
 • Přihlašování je možné do 31. 3. 2022

3. Doktorské studijní programy

 • Doktorské studijní programy jsou akreditovány jak v českém tak v anglickém jazyce
 • Pro studium v českém jazyce je nezbytná dostatečná znalost českého jazyka

Školné pouze v programu Multifunctional Agriculture ve výši 500,- Kč za semestr.

 Více informací naleznete zde 

 

 

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdravotně sociální fakulta JU

Studijní stáže

Studijní stáže 

 • Nutná alespoň částečná znalost českého jazyka (praxe v klinických zařízeních fakulty)
 • Stáž je možné zahájit kdykoliv
 • Podmínky přijetí:
            -   Prokazatelně zahájené studium shodného nebo příbuzného studijního programu na ukrajinské VŠ
            -   Zdravotní způsobilost pro absolvování odborné praxe ve zdravotnickém/sociální zařízení (včetně povinného očkování proti hepatitidě B) je podmínkou pro zahájení odborné stáže
            -   Odborné stáže jsou organizovány v souladu s harmonogramem odborných praxí řádně akreditovaných studijních programů
            -   Odborné stáže jsou řešeny vždy individuálně dle kapacitních a provozních možností klinických pracovišť fakulty
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

Konzole ladění chyb Joomla!

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze