Skip to main content

Ukrajina

Podpora studia ukrajinských vysokoškolských studentů na JU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabízí studijní příležitosti na všech úrovních vzdělání, tj. bakalářské, magisterské, doktorské, včetně krátkodobých stáží. Konkrétní nabídka je uvedena níže dle fakult. 

 • Podpořená úroveň vzdělání: bakalářská, magisterská, doktorská, krátkodobá
 • Jazyk studia: čeština, angličtina (další jazyky – francouzština, italština, španělština, němčina – v konkrétních studijních programech)
 • Studijní stáže (včetně výuky českého jazyka) a řádné studium budou podpořeny stipendiem. 
 • Výše školného pro studium v cizím jazyce: max. 500 Kč měsíčně, ve většině studijních programů se školné promíjí.

Níže jsou uvedeny informace o nabídce stáží a studia na jednotlivých fakultách JU.

Filozofická fakulta JU

Studijní stáže

1. Studijní stáž zaměřená na výuku českého jazyka (dlouhodobý intenzivní kurz)

Dlouhodobý dvousemestrální intenzivní kurz českého jazyka si klade za cíl jazykově připravit ukrajinské uchazeče o studium v řádném studijním programu na JU. Úspěšní absolventi kurzu získají certifikát o složené zkoušce z českého jazyka. Kurz je určen zájemcům, kterým byl přiznán status uprchlíka v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

 • Přihlašování bude možné do 20. 7. 2023
 • Kurz bude probíhat od 25. 9. 2023 do 1. 7. 2024. Výuka probíhá po dobu 2 x 14 týdnů (tj. 28 týdnů) a zahrnuje 20 vyučovacích hodin českého jazyka týdně, celkem 560 hodin.
 • Školné pro akademický rok 2023/2024: 83.000,- CZK

Více informací naleznete: zde  

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomická fakulta JU

Řádné studium v akreditovaných studijních programech

1. Bakalářské studijní programy 

 • Nezbytná znalost českého jazyka
 • Školné není požadováno
 • Přihlášky lze podávat do 30. dubna 2023
 • Výuka bude zahájena 25. 9. 2023

2. Navazující magisterské programy

 • Nezbytná znalost českého jazyka
 • Školné není požadováno
 • Přihlášky lze podávat do 30. dubna 2023
 • Výuka bude zahájena 25. 9. 2023 

3. Doktorské studijní programy

 • Školné (informace poskytne fakulta)
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pedagogická fakulta JU

Řádné studium v akreditovaných programech

Studijní programy

 • Programy jsou vyučovány v českém jazyce.
 • Více informací k jednotlivým studijním programům poskytne uchazečům Studijní oddělení PF JU (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Novým studentům z řad ukrajinských uchazečů bude moci fakulta vyplácet stipendium ve výši 10 000 Kč měsíčně, které bude poté fakultě  hrazeno z FVP MŠMT.

Fakulta nedisponuje vlastními ubytovacími kapacitami, avšak předpokládá se součinnost Kolejí a menz JU.

Více informací naleznete: zde  

 •  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU

Studijní stáže

Studijní stáže 

 • Jedná se o praktické stáže v oboru rybářství a ochrana vod
 • Délka 1 - 6 měsíců (lze požádat o prodloužení stáže)
 • Přihlášky lze podávat kdykoliv

V případě zájmu o praktickou stáž kontaktujte přímo vedoucí/ho vybrané laboratoře. Jednotlivé součásti fakullty naleznete zde. Případně kontaktujte Bc. Lucii Kačerovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Řádné studium v akreditovaných studijních programech

1. Bakalářské studijní programy

 • Pro studium v oborech Ochrana vod Rybářství je nezbytná znalost českého jazyka
 • Výuka bude zahájena 25. 9. 2023 
 • Přihlašování je možné do 31. 3. 2023. (1. kolo), poté až do 1. 8. 2023 (2. kolo).

2. Navazující magisterské studijní programy

 • Studijní program Rybářství a ochrana vod je nabízen pouze v českém jazyce (je nezbytná dostatečná znalost českého jazyka)
 • Výuka bude zahájena 25. 9. 2023 
 • Přihlašování je možné do 1.8.2023 (1. kolo přijímacího řízení)

3. Doktorské studijní programy

 • Studijní program Rybářství nebo Ochrana vodních ekosystémů je nabízen jak v českém, tak v anglickém jazyce
 • Pro studium v českém jazyce je nezbytná dostatečná znalost českého jazyka
 • Výuka bude zahájena dle domluvy na konkrétním pracovišti fakulty po úspěšném přijímacím řízení
 • Přihlašování je možné do 8. 5. 2023

Školné není požadováno.

Stipendium:

 • Fakulta je připravena poskytnout stipendium pro 5 nově zapsaných studentů do Bc. nebo NMgr. programů ve výši 15000 Kč/ měsíčně na 1 rok.
 • Studenti doktorské formy studia dostávají stipendium standardně dle stipendijního řádu fakulty.

Fakulta doporučuje případným zájemcům o studium na fakultě absolvovat dlouhodobý intenzivní kurz českého jazyka zajišťovaný Filozofickou fakultou JU.

Fakulta poskytuje individuální pomoc v nouzi na základě konkrétní žádosti studenta. V případě finanční nouze vyplácí fakulta mimořádná stipendia.

Fakulta také nabízí individuální výpomoc rodinným příslušníkům studentům a zaměstnancům fakulty, např. s ubytováním, dopravou z hranic aj.

Více informaí naleznete zde

 •  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodovědecká fakulta JU

Studijní stáže

Studijní stáže

 • Ke krátkodobým stážím se mohou studenti hlásit kdykoli bez omezení
Řádné studium v akreditovaných studijních programech

1. Bakalářské studijní programy

 • Většina programů je akreditována v českém jazyce, pro studium je nezbytná dostatečná znalost českého jazyka 

2. Navazující magisterské programy 

 • Většina programů je akreditována v českém jazyce, pro studium je nezbytná dostatečná znalost českého jazyka 

3. Doktorské studijní programy

 

Přihlášky lze podávat do 31. 3. 2023; ve vybraných bakalářských studijních programech navíc v termínu od 1. 7. 2023 do 17. 8. 2023

Výuka bude zahájena 25. 9. 2023 

Fakulta může přijmout studenty doktorských studijních programů i mimo standardní termíny přijímacího řízení.

Školné není požadováno.

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Teologická fakulta JU

Řádné studium v akreditovaných studijních programech

1. Bakalářské studijní programy

 • Výuka bude zahájena 25. 9. 2023 
 • Nezbytná znalost českého jazyka

2. Navazující magisterské studijní programy

 • Výuka bude zahájena 25. 9. 2023
 • Nezbytná znalost českého jazyka

3. Doktorské studijní programy

 • Výuka bude zahájena 25. 9. 2023
 • Nezbytná znalost českého jazyka

 

Přihlášky lze podávat do 31. března 2023 (přihlášky po termínu dle individuální dohody na fakultě), do doktorského studia do 10. ledna 2023 pro LS a do 30. dubna 2023 pro ZS.

Školné není vyžadováno.

Fakulta může svým ukrajinským studentům zprostředkovat kontakt na ukrajinskou řeckokatolickou farnost v Jižních Čechách, tj. na etablovanou ukrajinskou komunitu dlouhodobě žijící v regionu. Stejně tak lze poskytnout služby fakultního pastoračně psychologického centra a zprostředkování duchovní péče.

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakulta zemědělská a technologická

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdravotně sociální fakulta JU

Studijní stáže

Studijní stáže 

 • Nutná alespoň částečná znalost českého jazyka (praxe v klinických zařízeních fakulty)
 • Stáž je možné zahájit kdykoliv
 • Podmínky přijetí:
            -   Prokazatelně zahájené studium shodného nebo příbuzného studijního programu na ukrajinské VŠ
            -   Zdravotní způsobilost pro absolvování odborné praxe ve zdravotnickém/sociální zařízení (včetně povinného očkování proti hepatitidě B) je podmínkou pro zahájení odborné stáže
            -   Odborné stáže jsou organizovány v souladu s harmonogramem odborných praxí řádně akreditovaných studijních programů
            -   Odborné stáže jsou řešeny vždy individuálně dle kapacitních a provozních možností klinických pracovišť fakulty
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1