Skip to main content

O univerzitě

Profil univerzity

Jsme moderní veřejná vysoká škola sídlící v Českých Budějovicích nabízející jedinečné zkušenosti v široké škále studijních programů. Vzděláváme téměř 9 000 studentů na 8 různých fakultách ve více než 230 programech bakalářských, magisterských a doktorských.

Naše fakulty jsou: Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta, Fakulta zemědělská a technologická.

Pro širokou veřejnost nabízíme kurzy a programy celoživotního vzdělávání. Jde o akreditované i neakreditované profesní kurzy, zájmové kurzy, univerzitu třetího věku nebo například dětskou univerzitu.

Jsme hrdí na to, že jsme špičkovým vědecko-výzkumným centrem, které se specializuje na vzdělávání a výzkum v oblasti přírodních, humanitních, zdravotnických a sociálních věd. Vysokou úroveň Jihočeská univerzita dokazuje tím, že prochází přísnými kritérii prestižních mezinárodních žebříčků, jako jsou QS nebo THE. Následující umístění jsou důkazem toho, že Jihočeská univerzita boduje v regionálních, globálních i oborových žebříčcích:

  • THE Young University Rankings 2022 (251.-300. místě celosvětově a na 1. místě v kontextu vysokých škol z České republiky)
  • THE World University Rankings 2023 (801–1000. místo)
  • THE Emerging Economies University Rankings (251-300. místo)
  • Oborový žebříček "Life Sciences" (401-500. místo)
  • Oborový žebříček "Klinické a zdravotnické obory" (801+)
  • QS University Rankings EECA (145. místo)

Na Jihočeské univerzitě budete těžit nejen z moderního a dynamického prostředí, ale také z individuálního přístupu ke studentům, který je pro nás zásadní. Součástí kampusu je řada moderních zařízení, jako je například vědeckotechnický park, studentský klub nebo třeba univerzitní školka, zároveň dochází neustále k výstavbě a modernizaci budov, např. výstavba nových pavilonů Přírodovědecké fakulty, Fakulty zemědělské a technologické, Fakulty rybářství a ochrany vod. V evropském měřítku unikátním projektem je CENAKVA - výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, které se nachází ve Vodňanech. Jihočeská univerzita je tak atraktivní destinací pro studenty, zaměstnance i vědce, a zároveň vynikající vizitkou pro absolventy.

Mezinárodní spolupráce

Studium na Jihočeské univerzitě není jen o zajímavých programech, ale i o široké nabídce kurzů v cizích jazycích. Jihočeská univerzita rozvíjí úzkou spolupráci s více než 450 univerzitami po celém světě, podporuje zahraniční studijní a výzkumné cesty studentů a akademických pracovníků a nabízí mnoho příležitostí k výměnným pobytům a sdílení zkušeností.

Univerzita poskytuje přeshraniční studijní obor Biological Chemistry s Univerzitou Johanna Keplera v Linci a nabízí také možnost studia tzv. double degree na dalších vybraných univerzitách. O mezinárodní prestiži Jihočeské univerzity svědčí i aktivní výzkumné týmy vysílané do různých částí světa, např. do Arktidy nebo na Papuu-Novou Guineu.

Věda a výzkum

Špičkový výzkum byl pro Jihočeskou univerzitu vždy prioritou a jsme hrdí na to, že jsme významným centrem výzkumu a vývoje v regionu. Neustále vylepšujeme naše budovy a laboratoře, které jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi a jsou tak zárukou špičkových výsledků.

O vysoké úrovni výzkumu a mezinárodní prestiži našich vědců svědčí i významné publikace v mezinárodním prostředí a fakt, že vědci z Jihočeské univerzity publikují výsledky své práce v nejprestižnějších vědeckých časopisech, jako jsou Nature, Science a PNAS. Naši vědci pravidelně dosahují mezinárodního uznání a řady ocenění. Dne 22. července 2019 získala Jihočeská univerzita také certifikaci HR AWARD, která je zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí.

Historie univerzity

Jihočeská univerzita vznikla v roce 1991 a navázala tak na základy již dříve existujících tradic výchovy učitelů, odborníků v zemědělské výrobě i teologických studií a tradice rybářství.

Základ univerzity původně tvořily dvě fakulty – Pedagogická fakulta (od roku 1948 pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, později se stala samostatnou fakultou) a Provozně ekonomická fakulta (od roku 1960 součást pražské Vysoké školy zemědělské). K zakládajícím kamenům patřily také tři nově vytvořené fakulty: Biologická, Teologická a Zdravotně sociální. V roce 2006 vzešla ze stávajících ústavů Filozofická fakulta a o rok později se přidala Ekonomická fakulta. Původní Biologickou fakultu nahradila v roce 2007 Přírodovědecká fakulta. V roce 2009 vznikla Fakulta rybářství a ochrany vod.

Současnost univerzity a její rozvoj

Jihočeská univerzita buduje a modernizuje nová i stávající zařízení, abychom zajistili studentům i výzkumným pracovníkům nejnovější materiálové inovace - laboratorní vybavení, stroje a technologie.

Navrhujeme, shromažďujeme a rozvíjíme nápady pro rozvoj celé univerzity i jejích součástí, převádíme nápady do podoby komplexních projektových záměrů a zajišťujeme také komplexní řízení realizace celouniverzitních projektů významného strategického významu, a to jak z hlediska věcného, tak administrativně-finančního.

K nejvýznamnějším investičním projektům posledních let patřila výstavba Centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz CENAKVA ve Vodňanech, podpořili jsme také rozsáhlou revitalizaci kampusu, výstavbu nových pavilonů nebo modernizaci stávajících pavilonů Přírodovědecké fakulty, Fakulty zemědělské a technologické a Fakulty rybářství a ochrany vod, dále výstavbu studentského klubu, mateřské školy a rekonstrukci kolejí. Plánujeme modernizaci univerzitní auly a rekonstrukci vybraných učeben napříč fakultami, která umožní zavádění nových trendů ve výuce.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1