Dětská
skupina Kvítek

Dětská skupina Kvítek nabízí dětem zaměstnanců Jihočeské univerzity nadstandardní péči a vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání.

O nás

Dětská skupina je ta, kde jsou zdravé, šťastné a spokojené děti, kam rády chodí a těší se na čas zde strávený a to je právě náš Kvítek. Uvědomujeme si, že neméně důležitým prvkem jsou stejně tak spokojení rodiče, jež své děti v takovém zařízení ponechávají s klidem a pocitem, že jsou jejich ratolesti plně v bezpečí, kde se jim plně věnují odborníci z řad pedagogů či chůvy s trpělivostí, empatií a pokorou – podporují jejich přirozenou aktivitu, rozvíjí jejich individualitu pro optimální rozvoj dětské osobnosti.

Náš „Kvítek“ je určen pro děti ve věkové hranici od 1 roku do 7 let. Nabízíme stabilním kvalifikovaným personálem celodenní péči vašich dětí od 7.00 hod. až do 17.00 hod. Poplatek za poskytované služby plnohodnotné celodenní péče o děti je při max.10-ti denní docházce 2.000,-Kč, při docházce nad 10 dní v měsíci pak 4.000,-Kč. Rozsah docházky bude specifikován ve smlouvě o poskytování služeb pro děti se zákonnými zástupci dle jejich potřeby.

Dětská skupina Kvítek je tvořena dvěma skupinami:

 První skupinou jsou Sedmikrásky - Kvítek 2 s kapacitou pro 10 dětí od 1 roku do 3 let. Celodenně s láskou a pokorou se o ně starají dvě pečující osoby – chůvy,

 Druhou skupinou jsou Kopretiny -Kvítek 1 s kapacitou 20 dětí ve věku od třetího roku věku až do 7 let, kdy se dětem trpělivě a s empatií věnují taktéž dvě paní učitelky.

Co nabízíme

Naším cílem je vytvoření pozitivního vztahu mezi rodiči, pedagogy a dětmi, kdy důležitým akcentem je především podpora rozvoje individuálního potencionálu dětí, jeho přizpůsobení vývojovým, fyziologickým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám dítěte. V rámci výchovně vzdělávacích plánů je dětem nabídnut dostatek podnětů k rozvoji jejich osobností, rozvíjení poznávacích schopností a smyslové vnímání. Výše uvedeného lze dosáhnout právě pestrým denním programem, který bude uzpůsoben specifickým potřebám dětí v oblasti výchovné i vzdělávací, naučit je hygienickým návykům, povzbuzovat je v individuálních činnostech a jejich růstu, respektovat rozvoj jejich osobnost. A to vše v symbióze nejen dětí a pracovníků dětské skupiny, ale i se zapojením rodinných příslušníků a využití jejich potencionálu.

Výše uvedené dokážeme dětem a jejich rodičům nejen nabídnout, ale i splnit.

Dětem mladším tří let bude věnována individuální péče jak v oblasti zajištění fyziologických potřeb, tak je i v rozvíjení dle jejich individuálních možností a potřeb.

Děti starší tří let jsou vzdělávány dle rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, kdy si osvojují klíčové kompetence s ohledem na jejich individualitu a to formou her a aktivit, jež rozvíjejí a motivují jejich přirozený potenciál. Pro děti starší čtyř let je zde možnost aktivně se zúčastnit sportovních aktivit jako je plavecký výcvik, bruslení a lyžování.

Pro předškoláčky je vypracován individuální vzdělávací plán, který je co nejpřirozenější formou dokáže připravit na nástup ke vzdělávání na základní škole. V tomto období jsou našimi pedagogy děti vedeny k plnění pravidelných povinností a podněcovány ke zvídavosti, zájmu o vzdělávání a kritickému myšlení,

V našem Kvítku se pravidelně konají nejen vzdělávací a kulturní akce, tak i preventivní programy. Při pedagogické práci využíváme moderních vzdělávacích metod s prvky Montessori pedagogiky, metod NTC Learningu _ Mensa ČR, logopedickou prevenci či využívání metod instrumentálního obohacení R. Feursteina.

„Kvítkovské“ děti nenásilnou formou získávají pozitivní vztah k přírodě, k čemuž naše dětská skupina přímo vybízí již umístěním - sídlíme na dosah parku Stromovka. Zde jsou s dětmi realizovány ze stran našich pedagogů pravidelné tvůrčí aktivity. Děti taktéž motivujeme k lásce a zodpovědnosti ke zvířatům a to péčí o drobná zvířata, jež jsou nedílnou součástí našeho zařízení.😊  

V době letních prázdnin realizujeme pro děti ve věku od 4,5 roku týdenní příměstský tábor.

V době letních prázdnin je kapacita zařízení uvolněna i pro děti zaměstnanců, kteří navštěvují ve školním roce státní MŠ. Předběžná a včasná registrace v případě zájmu o docházku v době letních prázdnin je na základě registračního formuláře ke stažení v dokumentech.

Dokumenty

Kontakt

Adresa:

ul. Šípková 1822/1
370 05 České Budějovice

  • Ředitelka předškolního zařízení JU:

    Mgr. Michaela Felendová

  • 38 903 6030, 606 600 520

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pečující osoby dětí pro Kvítek 2 -Kopretiny ( děti od 3 do 7 let )

Helena Kramářová

MUDr.Jana Pelcmanová

tel.kontakt a mail: 38 903 6031, 734 269 030, 606 600 520; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pečující osoby dětí pro Kvítek 1 – Sedmikrásky ( děti od 1 do 3 roku )

Veronika Nováková

Zuzana Hořínková

tel.kontakt a mail: 38 903 6031, 734 269 030, 606 600 520; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1