Pomoc JU Ukrajině

Pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům JU

Kolegium rektora Jihočeské univerzity už 22. 2. 2022 vydalo prohlášení, ve kterém vyjádřilo připravenost poskytnout pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům univerzity.

Zároveň s tím na začátku měsíce března vedení JU vypovědělo spolupráci (MoU) s univerzitami v Rusku, a to z důvodu podpory politiky Putina a ruské vlády, kterou vyjádřili rektoři ruských univerzit ve společném prohlášení.

Ukrajinští studenti a zaměstnanci Jihočeské univerzity, kteří se ocitli nebo ocitnou v nouzi, se mohou obracet na oddělení zahraničních vztahů jednotlivých fakult a rektorátu, případně na studijní oddělení fakult. Adresná pomoc pak spočívá především v poskytnutí mimořádných a sociálních stipendií, v pomoci s poskytnutím či nalezením ubytování pro rodiny studentů a zaměstnanců, kteří odejdou z Ukrajiny.

Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přijaly od počátku války na Ukrajině už několik vědeckých pracovníků. Například Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity přijala od počátku konfliktu dvě vědkyně. Jedna působí na pozici postdoka v oblasti rostlinné biologie a druhá působí v oboru parazitologie. Jedné z vědkyň fakulta pomohla i se zajištěním školky a sehnáním bytu, který fakulta i vybavila, a to díky financím ze sbírky od zaměstnanců a z rozpočtu fakulty. Také na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity nově pracuje jako vědecký pracovník profesorka z Ukrajiny, která působí v oboru účetnictví a financí. Její pozice je částečně hrazena z nadačního fondu Neuron. Na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity nově působí hned tři vědkyně a jeden vědec, kteří nyní pracují na dohody o provedení práce v laboratořích fakulty jako odborní pracovníci. V neposlední řadě od 1. dubna Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity (do 18.3. Zemědělská fakulta) zaměstnala nového vědeckého pracovníka z Ukrajiny, který je odborníkem v oblasti inteligentních systémů pro zemědělství. I on přicestoval s celou rodinou a fakulta mu zajistila i ubytování. Jeho pozice je z 60% podpořena díky změně v projektu TAČR – „Technologičtí lídři“.

Děkanky a děkani fakult JU rozhodli o poskytnutí sociálního stipendia pro ukrajinské studenty, kteří se například díky zmrazení bankovních účtů na Ukrajině dostali do finanční nouze.

Vedení Fakulty zemědělské a technologické rozhodlo o přípravě ubytovacích kapacit pro zhruba 30 lidí z Ukrajiny ve své terénní stanici. Fakulta také ubytovala rodiny některých ukrajinských studentů.

Teologická fakulta je připravena přijmout studenty z Ukrajiny a poskytne z vlastních zdrojů stipendium pro 4 studenty do konce roku 2022. Fakulta může svým ukrajinským studentům také zprostředkovat kontakt na ukrajinskou řeckokatolickou farnost v jižních Čechách, tj. na etablovanou ukrajinskou komunitu dlouhodobě žijící v regionu. Stejně tak lze poskytnout služby fakultního pastoračně psychologického centra a zprostředkování duchovní péče.

Pedagogická fakulta JU nabídla své partnerské základní škole v ukrajinském Mukačevu možnost pobytu dětí na letním táboře. Tato fakulta také zajišťuje ve spolupráci s českobudějovickým magistrátem a s Krajským úřadem Jihočeského kraje odborníky pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině – konkrétně se jedná o sociální pedagogy, speciální pedagogy a psychology, rovněž o tlumočníky. Dále fakulta realizuje díky iniciativě svých studentů pedagogickou asistenční práci v mateřských a základních školách, kam nastupují děti ukrajinských uprchlíků.

V souvislosti s událostmi na Ukrajině a díky dlouholetým vazbám na některé ukrajinské univerzity, které má Pedagogická fakulta JU, se v rámci kreditové mobility projektu Erasmus+ povedlo podpořit kolegy z užhorodské univerzity (The Eastern European Slavic University/ Східноєвропейський слов'янський університет). Při jejich nedávném březnovém pobytu na Pedagogické fakultě JU se rektorka užhorodské univerzity Ljudmila Nesuch a prorektor Stepan Selmenský účastnili i jednání s vedením fakulty. Bylo dohodnuto, že se podle charakteru situace pokusí zprostředkovat svým studentům i vyučujícím možnost studovat v rámci programu Erasmus na Pedagogické fakultě JU, zároveň budou vyhledávat zájemce z řad středoškolských studentů o studium v nultých ročnících od dalšího akademického roku. Prorektor Selmenský hovořil i o svých kontaktech na základní a sportovní školy v Podkarpatí a v Kyjevské oblasti. Až to situace umožní, začne společná příprava jednoho či dvou letních táborů pro tyto děti.

Další sféru pomoci představuje finanční sbírka realizovaná na základě prodeje odznaků/placek, které navrhli studenti Katedry výtvarné výchovy PF JU.

Vysokoškolská psychologická poradna JU, která je zřízena při Pedagogické fakultě JU, je připravena poskytnout okamžitou pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům univerzity v jejich mnohdy tíživé životní situaci.

Filozofická fakulta od dubna otevřela dva mimořádné intenzivní kurzy českého jazyka vždy pro cca 25 osob. Tyto kurzy nabídla zájemcům zdarma.

Ekonomická fakulta vyjma vyplacení mimořádných stipendií studentům z Ukrajiny také společně s partnerem fakulty (společností Jednota spotřební družstvo České Budějovice) připravila balíky s potravinami a hygienickými potřebami a poukázky na nákup těchto potřeb. Zároveň již zajistila ubytování rodinným příslušníkům studentů ve dvou bytech, které má fakulta k dispozici.

Zdravotně sociální fakulta podpořila inciativu studentů 2. ročníku oboru Civilní nouzová připravenost, kteří se rozhodli také přispět na pomoc lidem na Ukrajině a uspořádali v budovách fakulty sbírku léků, zdravotnického materiálu a zdravotnických potřeb. Více informací ZDE!

Fakulta rybářství a ochrany vod také obsadila své ubytovací kapacity právě rodinami studentů a zaměstnanců fakulty. Celkem se podařilo ubytovat 33 osob, kterým fakulta nyní pomáhá i s dalšími potřebami.

Vedení JU navíc vypsalo dvě nové univerzitní postdoktorské pozice pro ukrajinské akademiky. Kromě toho také JU umožní řešitelům individuálních projektů Grantové agentury Jihočeské univerzity rozšířit svůj tým o ukrajinskou kolegyni či kolegu v doktorském či magisterském studiu, přičemž takovým projektům příslušně navýší finanční podporu.

Pomoc s uplatněním ukrajinských kolegyň a kolegů nabízí také spřátelené Biologické centrum AV ČR (www.bc.cas.cz), a to v odpovídajících oblastech evoluční biologie, biomedicíny a ekologie v rámci svých Ústavů parazitologie, entomologie, hydrobiologie, půdní biologie a molekulární biologie rostlin.

Dále pak ředitel Kolejí a menz JU vydal 24. 2. rozhodnutí o poskytnutí slevy na ubytování pro ukrajinské studenty ve výši 50%.

Iniciativa a pomoc přichází i od samotných studentů. Studentská unie Jihočeské univerzity (SUJU) zřídila transparentní účet na pomoc svých ukrajinských spolužáků:
Číslo účtu: 2902132095 / 2010

IBAN: CZ18 2010 0000 0029 0213 2095

BIC kód: FIOBCZPPXXX

Účet je veden u FIO banky.
Peníze poslouží na částečné pokrytí nákladů spojených s ubytováním ukrajinských studentů na KaM. Jedná se o adresnou pomoc studentům registrovaných v tomto formuláři: https://forms.gle/Fpqp6zSr4eqxfnf5A.

I studentský spolek ESN USB Budweis pomáhá. Jeho členové uspořádali sbírku zdravotnického materiálu. Podrobnosti ke sbírce spolek zveřejňuje na svých profilech na Instagramu a Facebooku.

Videa z Ukrajiny:


Užitečné odkazy pro občany Ukrajiny:

Informace Ministerstva vnitra ČR

Plán připravenosti na migrační vlnu a informační linky pro občany Ukrajiny

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra - telefonní linka a email pro občany Ukrajiny

Další užitečné odkazy:

České Budějovice:

Město České Budějovice a jeho FB stránky

Český Červený Kříž České Budějovice

Diecézní charita České Budějovice

Jihočeský kraj:

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině zřízené Jihočeským krajem

Potravinová banka Jihočeského kraje

Jihočeská hospodářská komora (informace vhodné pro pracovníky z Ukrajiny na území ČR)

Centrum na podporu integrace cizinců (spadající pod SUZ)

Finančně přispět na pomoc Ukrajině můžete také prostřednictvím těchto organizací:

ČLOVĚK V TÍSNI

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA

ADRA

PAMĚT NÁRODA

UNICEF

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1