Dvojí diplom pro germanistiku

Získání dvojího diplomu zvýší šance germanistů Filozofické fakulty Jihočeské univerzity na dobré profesní uplatnění

Na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzitě Pasov aktuálně finišují přípravy společného bakalářského studijního programu dvojího diplomu pro germanistiku. Tzv. double degree studium je vyšší formou smluvní spolupráce mezi partnerskými univerzitami. Studenti tak po absolvování předepsané skladby předmětů na obou partnerských univerzitách získají diplom z obou univerzit a také výraznou konkurenční výhodu na trhu práce.

V připravovaném společném programu jde o propojení dvou zčásti shodných a zároveň zčásti komplementárních studijních programů, a to pasovského Sprach- und Textwissensschaften a českobudějovického programu Německý jazyk a literatura Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky. Oba tyto programy mají shodnou základní část studia germanistiky spočívající v jazykovědě, literární vědě a kulturologii. Jejich propojením však oba stávající typy studia získají další „přidanou hodnotu“. Českým studentům bude v Pasově nabídnuta mediální věda (podstata mediální komunikace, cíle a postupy masmédií apod.) či textová a kulturní sémiotika (porozumění a interpretace textu, podstata kultury, aspekty národních kultur apod.), němečtí studenti budou na FF JU zdokonalovat svou „areálovou kompetenci“. Budou moci studovat např. kontrastivní lingvistiku, areálovou lingvistiku, interkulturní komunikaci, kulturní historii a historii literatury orientovanou na česko-německé vztahy, problematiku přeshraniční spolupráce obou regionů, překladové a tlumočnické semináře apod.

Studenti double degree studia pro germanistku se na partnerské univerzitě zároveň seznámí s odlišnou koncepcí vysokoškolského studia, s odlišnými formami jeho prezentace a kontroly i s odlišnými typy odborných disciplín. Tím si tito absolventi rozšíří své profesní perspektivy nejen o zdokonalené kompetence jazykové a kulturní, ale především o znalosti a dovednosti odborné, důležité zejména pro bavorsko-jihočeský prostor. Vytvoří si tak předpoklady pro působení v organizacích, institucích a firmách v tomto mezinárodním prostředí. Programy dvojího diplomu jsou zásadní přidanou hodnotou univerzitního studia v evropském prostoru a důležitým atributem kvality domovských studijních oborů.

Na FF JU se o double degree studium budou ucházet studenti germanistiky již v 1. ročníku svého studia, tzn. že o možnosti získání dvou diplomů mohou uvažovat již ti studenti, kteří zahájí studium germanistky v příštím akademickém roce 2022/2023. V dalším roce pak tento studijní program vstoupí v platnost. Českobudějovičtí studenti budou na Univerzitě Pasov studovat ve druhém ročníku svého bakalářského studia, studenti pasovští na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v ročníku třetím. Jejich pobyt na zahraniční univerzitě bude financován ve spolupráci s ERASMUS+ a DAAD, podporu při získávání praktikantských míst přislíbila Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA).

Prioritou double degree studia je odstranit kulturní a jazykové bariéry v přeshraničním vzdělávání a zdokonalit odborné i praktické kompetence absolventů. Ve společném studijním programu budou předkládány nejnovější odborné poznatky a aplikovány ověřené výukové metody. „Spolupráci s Univerzitou Pasov a blížící se zahájení ověřovací fáze double degree studia s jedním z našich studentů vnímáme nejen díky naší geografické poloze jako velmi důležitou,“ vysvětluje prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc., hlavní řešitelka projektu a ředitelka Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky. „Absolventi tohoto studijního programu budou mít uznanou vysokoškolskou kvalifikaci jak v České republice, tak i v Německu. Koordinace kvalifikačních požadavků a získání dvojího diplomu tak v důsledku zvýší šance absolventů na dobré profesní uplatnění, a to jak na regionálním trhu práce, tak i v celém příhraničním území,“ dodala prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1