Aplikovaná matematika

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0541A170027

Popis programu

Matematický důkaz je nezpochybnitelným způsobem, jak rozhodnout o tom, které tvrzení je pravdivé a které ne, co je lež a co je pravda. Ačkoliv historicky matematika vznikla z potřeb řešení praktických problémů, vyvinula se v průběhu staletí ve svébytnou vědeckou disciplínu. Bez znalostí matematiky by nevznikl žádný velký technický vynález, nestavěly by se domy, elektrárny, nebyly by konstruovány dopravní prostředky, vyvíjeny lékařské přístroje, mobilní telefony, počítače, navigační zařízení ani další informační technologie. Společně s rozvojem výpočetní techniky umožňují matematické modely předpovídat počasí či šíření epidemií a škůdců, popsat a pochopit vedení vzruchu po nervovém vlákně, genové interakce a jejich vliv na vznik chorob či vznik a vývoj rezistence lidí vůči antibiotikům, a také vyhodnotit účinnost možných protiopatření proti některým z těchto procesů. V současné době tak matematika tvoří základ technických, přírodních ale i společensko-ekonomických věd. V neposlední řadě je na matematických aplikacích postaven také obrovský úspěch tvůrců komerčních softwarových produktů, filmového a zábavního průmyslu.
V rámci studijního programu Aplikovaná matematika si osvojíte základní partie matematiky na úrovni odpovídající nižšímu (bakalářskému) stupni vysokoškolského studia. Důraz je kladen na zvládnutí metod matematické analýzy, lineární algebry, diferenciálních rovnic, pravděpodobnostně-statistických přístupů a numerické a výpočetní matematiky. Seznámíte se s řadou možných aplikací matematiky, zejména v biologii, technice a ekonomii, a budete schopni v těchto disciplínách formulovat a analyzovat relevantní matematické modely. Osvojíte si schopnost a budete připraveni analyzovat problémy a navrhovat jejich možná řešení.
Studijní program Aplikovaná matematika lze studovat jako samostatný studijní program, ale také jako součást sdruženého studijního programu, tedy v kombinaci s jiným studijním programem, a to ve formě maior i minor. Je koncipován tak, aby absolvent po jeho ukončení mohl pokračovat ve studiu v některém z magisterských programů se zaměřením na matematické aplikace (na jiné české vysoké škole) nebo na učitelství matematiky.

Informace o studiu

Studijní program Aplikovaná matematika lze studovat jako samostatný studijní program, ale také jako součást sdruženého studijního programu, tedy v kombinaci s jiným studijním programem, a to ve formě maior i minor (možné kombinace jsou uvedené níže). Je koncipován tak, aby absolvent po jeho ukončení mohl pokračovat ve studiu v některém z magisterských programů se zaměřením na matematické aplikace (na jiné české vysoké škole) nebo na učitelství matematiky.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát metody matematické analýzy, lineární algebry, diferenciálních rovnic, pravděpodobnostně-statistických přístupů a numerické a výpočetní matematiky,
 • vyvíjet a studovat matematické modely zejména v biologii, technice a ekonomii,
 • pracovat se zahraniční odbornou literaturou,
 • logicky propojovat informace v rámci matematiky a jiných vědních disciplín,
 • analyticky myslet, definovat problém a hledat jeho řešení.
Uplatníte se například jako:
 • ve výzkumné a vývojové sféře,
 • ve finančním sektoru,
 • ve veřejné a státní správě,
 • ve školství,
 • všude, kde je potřeba analyzovat problémy a navrhovat jejich možná řešení.

Přijímací řízení

Kritériem k přijetí je úplné středoškolské vzdělání s maturitou a splnění podmínek podle každoročníhorozhodnutí děkana PřF JU o přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů.

Něco navíc

 • unikátní možnost studovat aplikace matematiky v biologii, tedy užití studovaných matematických metod k řešení různých biologických problémů, jako např. otázek vlivu chování organismů na dynamiku populací a společenstev, mechanismů zachování biodiversity, kontroly škůdců, či šíření infekčních nemocí, s vědeckým zázemím v této oblasti -> Centrum matematické biologie
 • možnost víceoborového (sdruženého) studia
 • Přírodovědecká fakulta - Katedra matematiky

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1