Učitelství pro střední školy

Specializace: Učitelství pro střední školy se specializací matematika

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300081

Popis programu

Matematika je královna věd. Bez znalostí matematiky by nevznikl žádný velký technický vynález, nestavěly by se domy, elektrárny, nebyly by konstruovány dopravní prostředky, vyvíjeny lékařské přístroje, mobilní telefony, počítače, navigační zařízení ani další informační technologie. Společně s rozvojem výpočetní techniky umožňují matematické modely předpovídat počasí či šíření epidemií a škůdců, popsat a pochopit vedení vzruchu po nervovém vlákně, genové interakce a jejich vliv na vznik chorob či vznik a vývoj rezistence lidí vůči antibiotikům, a také vyhodnotit účinnost možných protiopatření proti některým z těchto procesů. V současné době tak matematika tvoří základ technických, přírodních ale i společensko-ekonomických věd. V neposlední řadě je na matematických aplikacích postaven také obrovský úspěch tvůrců komerčních softwarových produktů, filmového a zábavního průmyslu. Studenti učitelství matematiky na PřF JU mají navíc unikátní možnost studovat aplikace matematiky v biologii, tedy užití studovaných matematických metod k řešení různých biologických problémů, jako např. otázek vlivu chování organismů na dynamiku populací a společenstev, mechanismů zachování biodiverzity, kontroly škůdců, či šíření infekčních nemocí, s vědeckým zázemím v této oblasti. Velkou předností studia je také úzká spolupráce se středními školami v zajišťování výuky didaktiky matematiky. Didaktická příprava je na PřF JU zaměřena na užitečné a praktické znalosti a kompetence budoucích středoškolských učitelů. Studenti učitelství jsou v kontaktu se zkušenými středoškolskými učiteli, kteří aktivně působí na středních školách, mají dlouholeté praktické zkušenosti s výukou a jsou na vynikající odborné úrovni. Studenti učitelství se tak během svého studia setkají s uznávanými učiteli, kteří provedli středoškolským studiem stovky studentů. Mnohé z nich dovedli k úspěšné maturitě, připravovali se s nimi na předmětové olympiády, vedli jejich práce SOČ, ovlivnili je při výběru vysokoškolského studia, na které je skvěle připravili, a řešili s nimi nejen jejich školní problémy.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • rozvíjet oborové, oborově-didaktické, pedagogicko-psychologické a osobnostněsociální kompetence, potřebné pro zastávání role učitele střední školy,
 • prohlubovat znalosti oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie se zaměřením na střední školy,
 • zastávat vzdělávací a výchovnou.
Uplatníte se například jako:
 • středoškolský učitel,
 • vychovatel ve školských i neškolských zařízeních,
 • instruktor ve střediscích volného času,
 • pracovník v akademické sféře, státní správě, firemním managementu.

Něco navíc

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1